Business as usual for Jarlsbergost til USA

Ost rammes ikke av det midlertidige forbudet som USA innførte tirsdag mot import av dyr og dyreprodukter fra EU-land og Argentina. Derfor er det business as usual for TINEs eksport av Jarlsbergost til USA.