Telex-trøbbel hos hovedredningssentralen

Hovedredningssentralen på Sola har i lange perioder ikke kunnetmotta nødsignaler via satellitt fra fjerne farvann.