Lodve-utvalget

Det såkalte organisasjonskulturutvalget i Fremskrittspartiet skal allerede være bedt om å sette seg inn i sakskomplekset rundt den angivelige «undergravingsvirksomheten» i partiet.