Munn- og klovsyke i England

Besetninger i England har fått utbrudd av den meget fryktede dyresykdommen munn— og klovsyke. Det er topp beredskap i Norge.