Tryggere offshoreflyging

Et nytt sikkerhetssystem for lufttrafikken øker tryggheten for helikopterflygingene på norsk sokkel.