Hans Erik Matre ny formann i Misjonsalliansen

Redaktør Hans Erik Matre i Schibsted er valgt til ny formann i hovedstyret i Misjonsalliansen.