Krever Per Orderud frifunnet

Advokat Cato Schiøtz avsluttet sin prosedyre i Nes herredsrett onsdag med å kreve sin klient, Per Kristian Orderud, frifunnet.