- Ikke godt nok som redningshelikopter

De ti nye redningshelikopterne som Luftforsvaret har opsjon på, er ikke egnet for norsk redningstjeneste.