Forsvaret lover løsning for «Kvikk»-mannskap

Generalinspektøren i Sjøforsvaret lover en løsning med foreldrene som opplevde dødfødsler og misdannelser hos sine barn etter at fedrene hadde jobbet om bord på KNM «Kvikk».