Høybråten: Ny norsk antirøykekampanje til høsten

Til høsten skal en ny skrekkampanje få enda flere til å slutte å røyke. Den kampanjen vil være klekket ut og laget i Norge, sier helseminister Dagfinn Høybråten.