- Håpet jeg skulle drukne raskt

Dekksmaskinist Henk Alexander de Beurs håpet at han skulle drukne raskt da han havnet i vannet fra «Rocknes». Dekket av tungolje klarte han likevel å svømme og berge livet.