Mistanke om skattesvindel for en halv milliard

Nesten 500 drosjeeiere og 2.000 drosjesjåfører i Oslo er mistenkt for å ha unndratt til sammen en halv milliard kroner i beskatning, melder NRK.