- Pliktoppfyllande og flink student

FØRDE: Både medstudentar og lærarar ved sjukepleiehøgskulen og tilsette på helsetunet gjev den avdøde 23-åringen dei aller beste skussmål.