Startprisen på Opplysningen 1881 femdobles

Fra 1. juni i år femdobler Telenor startprisen for å ringe Opplysningen 1881.