Tyst i metanolsaken

Verken folk som har videresolgt sprit eller kunder har tatt kontakt med politiet de siste dagene, til tross for den store medieoppmerksomheten rundt metanolsaken.