Antall asylsøkere er halvert første halvår

Antall asylsøkere som kommer til Norge, er nesten halvert så langt i år, viser statistikk fra Utlendingsdirektoratet (UDI).