– Uklokt av KS å anbefale sju – ni regioner i Norge