Vil ha lovens strengeste straff for studentdrapene