Vil stoppe chatte-meldinger til innsatte

Justiskomiteens leder Trond Helleland (H) krever rapport fra Ringerike fengsel etter at det lørdag ble avdekket at innsatte får kodede meldinger via chatte-TV. Han vil ta saken opp med justisministeren.