Verst i nord - best å bo på Vestlandet

Årets levekårsundersøkelse viser at Nord-Norge kommer dårligst ut,mens en rekke mindre vestlandskommuner er de beste å bo i.