Møteplass for nakke- og ryggskadde på internett

Folk med nakkeskader, ryggplager, benskjørhet og revmatiske lidelser får nå mulighet til å gå på internett for å få opplysning om behandlingstilbud og svar på spørsmål om sykdommene sine.