Bussen har doblet markedsandelen

Ekspressbussene er sluppet fri, og stjeler kunder fra NSBsfjerntog.