Stadig flere saker løses i forliksrådene

År for år øker mengden sivile tvister som landets forliksråd må behandle. Antall tvister som endte med forlik, økte i 2002 med nesten åtte prosent fra året før.