Horne stoler på kommunene

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) er bekymret over barna som flyttes langt hjemmefra, men er ikke tilhenger av forbud eller maksgrense.

Ja, jeg blir urolig. For tallene tyder på at når barn blir flyttet langt hjemmefra, blir nærhet lite vektlagt, sier Solveig Horne. Her under presentasjonen av granskingsrapporten "Dei forsto meg ikkje" i høst.
Publisert: Publisert:
Les også

Forskere reagerer etter å ha sett Aftenbladets flytte-oversikt: Mener regjeringen bør forby langflyttinger av barn.

icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) er bekymret over barna som flyttes langt hjemmefra, men er ikke tilhenger av forbud eller maksgrense.

– Det er ikke bra at så mange barn er flyttet langt hjemmefra, sier Horne, men viser til at Aftenbladets oversikt også viser at åtte av ti barn plassert av staten får et tilbud i sin region.

Les også

478 barn flyttet langt hjemmefra

– For mange er det viktig å få et tilbud i nærområdet sitt. Men vi vet også at det kan være til det enkelte barns beste å flytte vekk fra et dårlig miljø. Og i noen tilfeller trenger barn et spesialisert tilbud på en institusjon. Det er viktig for oss å øke den faglige kvaliteten på disse institusjonene. Da klarer vi ikke å ha slike tilbud i alle regioner, sier Horne.

– Kan du vite at de 478 barna som er flyttet langt hjemmefra er plassert slik det fordi det var «barnets beste»?

– Nei, det kan jeg ikke. Men barnets beste skal ligge til grunn for valg av institusjon.

-Gjør tallene deg urolig?

For tidlig å love penger

– Ja, jeg blir urolig. For tallene tyder på at når barn blir flyttet langt hjemmefra, blir nærhet lite vektlagt. Samtidig skal det legges stor vekt på kapasitetsutnyttelse. Det er et problem, erkjenner Horne.

Hun mener samtidig det er riktig at også barnevernet er underlagt krav til kostnadsstyring. Men departementet hennes har altså nylig gått fra å kreve over 90 prosents til «en god og fornuftig» kapasitetsutnyttelse av institusjonene.

Les også

Penger viktigere enn å bo nær hjemmet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har tatt til orde for en satsning for å kunne plassere flere barn nærmere hjemplassen sin.

– Bufetat har fått økte bevilgninger hvert år. Vi jobber med forslaget, men det er for tidlig å si hva som vil komme i budsjettet for 2018, sier Horne.

– Flytting bør unngås

Barnevernsforskerne Merete Havre og Gro Ulset foreslår i dagens Aftenbladet å lovfeste at barn skal plasseres nær hjemplassen sin, med unntak for tilfeller der dette er skadelig. Horne er ikke tilhenger av forslaget.

– Det fremgår av dagens lov at det skal legges avgjørende vekt på at et tiltak skal være til beste for det enkelte barn. I noen tilfeller vil det være til barnets beste å bli plassert et annet sted i landet, eller der det finnes et spesialisert tilbud. Men barnevernlovutvalget har foreslått en lovbestemmelse som tydeliggjør at flytting av barn i størst mulig grad må unngås, sier Horne, og vil avvente høringsuttalelsene før hun neste år flagger om hun selv vil dette.

Nei til maksgrense

«Ida» flyttet sju ganger på under et år. «Andrea» fortalte tirsdag hvordan det var å bli flyttet seks ganger på ett år. Kasteballene i barnevernet er mange. Men Horne vil heller ikke gå inn for forskernes forslag om en maksgrense for hvor mange flyttinger et barn kan være gjenstand for.

– Jeg ønsker ikke å sette ei grense. Men jeg har gitt klar beskjed til Bufetat (det statlige barnevernet, red. anm.) at det skal jobbes for å unngå unødvendige flyttinger. Det kan gjøres ved tett og god oppfølging av fosterhjem, og ved å finne rett institusjon så tidlig som mulig.

Stoler på kommunene

Statsrådens viktigste grep for å unngå langflyttinger er barnevernsreformen hun har hatt på høring, sier hun. Der foreslår hun en ny ansvarsdeling mellom det statlige og kommunale barnevernet.

– Kommunene skal i større grad velge hvilke institusjonsplasser det er faglig riktig å plassere barna på. Jeg tror den endringen vil føre til færre flyttinger, bedre tilbud og mindre vekt på kapasitetsutnyttelse.

Hun vil også gå inn for at kommunene får større ansvar for plasseringer i fosterhjem.

– I 2015 ble halvparten av barna som ble plassert i fosterhjem flyttet til familie, slekt og nettverk. Det er en økning og det er positivt. Når kommunene får større ansvar for fosterhjemsomsorgen, skal det bli enklere å rekruttere fosterhjem i nærområdet, sier Solveig Horne.

Publisert: