Hva betyr korona for skatten? Dette svarte Skattetaten

30. april er fristen for å levere skattemeldingen. I dette nettmøtet svarte Skatteetaten på spørsmål.

 • Andreas Askildsen
  Andreas Askildsen
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Her er svar på tre ofte stilte spørsmål:

 • Hva betyr korona for skatten? Korona kan ha påvirket privatøkonomien og det påvirker skatten. Endring i inntekt, færre reiser til arbeidsplassen, lavere lånerenter, forskjellige utbetalere av lønn og ytselser er eksempler på forhold som kan ha noe å si. Det er viktig at du sjekker at alt stemmer, for å få riktig skatt, minner Skatteetaten om.
 • Hvorfor har jeg fått restskatt? Det er fordi opplysninger som ble brukt i skattekortet før året begynte, var ikke det samme som de faktiske forholdene ble i 2020.
 • Når kommer skatteoppgjøret? Først leverer du skattemeldingen, så kommer skatteoppgjøret og eventuelle penger til gode etter at Skatteetaten har behandlet skattemeldingen. Med noen forbehold, kommer det ofte tidligere enn før. De fleste får skatteoppgjøret i april, mai og juni, så noen har alt fått skatteoppgjøret sitt.
 • Og hvis jeg har restskatt - når kommer betalingskravet? Har du restskatt, får du betalingskrav først etter sommeren.
Nettmøte: Skattemeldingen
Nettmøtet er over
Still spørsmål
 • av Ina Katrine Holmeseth, skattejurist, Skatteetaten
  DEL

  Skatteetaten takker for mange gode spørsmål og har nå avsluttet nettmøtet. Vi ønsker alle lykke til med å sjekke skattemeldingen sin. Dersom du lurer på noe, kan du lese mer om skattemeldingen på skatteetaten.no.

 • DEL

  Barna mine får barnepensjon fra andre enn folketrygden. 19 åringen har tall på papiroppgave fra forsikringsselskap som ikke han finner igjen på skattemeldingen. Det er virkelig vanskelig å finne ut hva som er riktig og hva som er feil og om noe mangler. Kan man regne med at forsikringselskapen gir riktig informasjon til dere?

  Marit

  Hei

  I utgangspunktet skal man regne med at korrekt informasjon er innrapportert. Det kan imidlertid skje feil av ulike årsaker som nødvendiggjør at dere selv må korrigere forholdet i skattemeldingen.

  Vi anbefaler at dere undersøker om opplysningene er korrekt innrapportert fra selskapet. Dere er velkommen til å ta kontakt med oss dersom dere har ytterligere spørsmål på 800 80 000.

  av Ali Talovic, skattejurist
 • DEL

  Jeg får penger tilgode i skatteoppgjøret.

  Jeg har fått utbetalt forskudd på dagpenger ifbm permittering, og har inngått avtale om nedbetaling på forskuddet ifht Nav.

  Blir tilgodepenger på skatteoppgjøret brukt til å tilbakebetale forskuddet på dagpenger?

  Liv Davidsen

  Hei

  Skylder du penger til det offentlige, kan skattepenger du har til gode bli brukt til å betale ned på det du skylder. Vi anbefaler deg å ta kontakt med NAV angående dette, da du har en konkret nedbetalingsplan med NAV.

  av Ina Katrine Holmeseth, skattejurist, Skatteetaten
 • DEL

  Kan pult og kontorstol "skrives av"?

  Anita

  Hei

  Vi må ha mer informasjon for å kunne ta stilling til spørsmålet.

  Dersom dette gjelder utgifter til hjemmekontor, så finner du mer informasjon her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/utstyr-betalt-av-arbeidsgiver/hjemmekontor-og-skatt/

  Dersom det ikke gjelder utgifter til hjemmekontor anbefaler vi at du tar kontakt med oss for en nærmere avklaring, link: https://www.skatteetaten.no/kontakt/

  av Ali Talovic, skattejurist
 • DEL

  Hei! Hvilke poster i skattemeldingen er det som gir oppjustering av eierinntekter som utbytte?

  Aleksander

  Hei

  Utbytte og andre eierinntekter som du fører i skattemeldingen fra og med inntektsåret 2016, oppjusteres med faktortall.

  Skatteetaten oppjusterer skattepliktig utbytte, utdeling fra selskap med deltakerfastsetting, gevinst eller tap som du fører i skattemeldingen. Du justerer altså ikke tallene selv.

  av Ali Talovic, skattejurist
 • DEL

  Angående kryptovaluta: Bør en oppgi urealisert gevinst/tap i skattemeldingen? Jeg kjøpte kryptovaluta for flere år siden, men lurer på om en plikter å opplyse om denne beholdningen før en eventuelt selger og tar gevinst/tap?

  Harald M.

  Hei

  På skattemeldingen skal en oppgi formue/inntekt mv, også på kryptovaluta.

  Utfyllende informasjon om dette finner du her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-verdipapirer/om/virtuell-valuta/

  Da du skriver at kryptovalutaen er kjøpt for flere år siden må du også endre tidligere år (om det ikke er oppgitt). Hvordan du går frem for å få gjort dette finner du her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skatteoppgjor/klage-pa-skatteoppgjoret/

  av Ina Katrine Holmeseth, skattejurist, Skatteetaten
 • DEL

  jeg forstår ikke svaret dere oppgir når dere bare henviser til skatteetaten sine sider.

  Dere må da kunne svare.

  Foreldre bodde i huset frem til de døde og da er det vel ikke gave eller arv.

  salg av bolig til avdød foreldre. Hvilke kostnader if megler og avgifter kan de etterlatte skrive av på selvangivelsen?

  Bernie

  Hei

  Dersom giver/arvelater kunne solgt boligen skattefritt på gave-/dødstidspunktet så får mottaker overta boligen med en oppjustert inngangsverdi. Eventuelle kvalifiserte omkostninger inngår også i inngangs- eller utgangsverdien.

  De etterlatte kan ikke direkte skrive av slike kostnader til megler i skattemeldingen sin. Det må som nevnt først gjøres en gevinst-/tapsberegning, hvor man tar utgangspunkt i boligens inngangs- og utgangsverdi. Vi anbefaler at du tar kontakt med oss på 800 80 000 for en nærmere redegjørelse.

  av Ali Talovic, skattejurist
 • DEL

  Hei. Jeg har oppdaget at min tidligere samboerhar stått som «den jeg betaler skatt sammen med» etter at vi flyttet fra hverandre, som nå er 6 år siden. Vi har en datter og jeg er hovedforsørger og betaler alle utgifter. Nå viser det seg at han har fått halvdelen av foreldrefradraget (kostnader til barnepass) disse 6 årene. Kan jeg gjøre noe med dette nå, eller kan skal jeg bare se på disse pengene som tapt?

  Hilde

  Hei

  Du kan gå inn og endre skattemeldinger for tidligere år, eller klage på skatteoppgjør bakover i tid.

  https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skatteoppgjor/klage-pa-skatteoppgjoret/

  Det står litt i Skatte-ABC om hvilken forelder som har krav på foreldrefradraget.

  https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/foreldrefradrag/F-19.032/

  av Simen Longva, skattejurist, Skatteetaten
 • DEL

  Hei, har en ungdom med funksjonsnedsettelse der jeg har krav på fradrag for barnepass. Mine 2 eldre barn er flinke hjelpe med å passe han og de får ofte betalt og gjerne at vi kjøper ting til de som takk for hjelpen. Kan dette føres som fradrag som utgift til pass av barn?

  Takknemlige foreldre

  Hei

  Oppfyller du kravene til foreldrefradrag kan dette føres til fradrag, forutsatt at dette er innberettet som inntekt på mottakerne om beløpet overstiger kr 6000. Skattereglene for barnepass finner dere informasjon om her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/familie-og-helse/barn/betalt-barnepass/et-ordnet-skatte--og-arbeidsforhold/

  Utfyllende informasjon om pass av barn kan dere finne her: https://www.handlehvitt.no/barnepass-2/

  av Ina Katrine Holmeseth, skattejurist, Skatteetaten
 • DEL

  Dødsfall 1.03.21.

  Spørsmål: Kan oppgjør av Skattekonto tas for 2020 nå-og rest 2021, før ordinær ligning.

  Geir Roald Kleppe

  Hei

  Dersom dødsboet skal avsluttes i år kan du kreve forhåndsfastsetting for inneværende inntektsår, se link for mer informasjon: https://www.skatteetaten.no/skjema/skattemelding-for-forhandsfastsetting/

  av Ali Talovic, skattejurist
 • DEL

  Det er tomt hvor resultatet av skatteoppgjøret mitt skal stå. Det står at etaten mangler opplysninger om bilen jeg eier. Har eid samme bil i 3 år, altså ifjor også uten at det var ett problem da. Hva kan grunnen være?

  Hanne Svardal

  Hei

  Det kan være flere grunner til at opplysningene mangler. Ut fra dine opplysninger er det ikke mulig å gi et mer presist svar.

  Dersom opplysninger om din bil, eller andre motorkjøretøy, mangler i skattemeldingen så må du oppdatere opplysningene.

  av Ali Talovic, skattejurist
 • DEL

  Hei!

  Jeg er ukependler fra aug 2020-juli 2021, dvs over to skatteår. Kan jeg slå sammen utgifter til bolig og reise på skattemeldingen for 2020 (selv om halvdelen av utgiftene er for 2021)?

  Jeg har fått botilskudd fra jobben på 10.000kr per måned, men har blitt trukket 43 % skatt av dette beløpet. Blir dette å regne som ekstra lønn da eller må jeg trekke fra dette beløpet mtp at jeg da selv ikke har lagt ut for alle reise/bo-utgifter ( skal jeg isåfall bruke brutto (10.000kr) eller etter fratrukket 43%)?

  Birgitte Heide

  Hei

  Du kan dessverre ikke slå sammen reiseutgifter for to ulike inntektsår i skattemeldingen. Det skal føres opp i skattemeldingen for det aktuelle inntektsåret, altså henholdsvis 2020 og 2021.

  Du opplyser at du er blitt skattlagt for mottatt godtgjørelse fra arbeidsgiver. Vi trenger mer informasjon for å gi deg et konkret svar, og anbefaler at du tar kontakt med oss på 800 80 000.

  av Ali Talovic, skattejurist
 • DEL

  Hei

  Min mor gikk bort like før jul. Hvordan får jeg sjekket henne skatteoppgjør?

  Kjetil

  kjetil vestbø

  Hei

  Litt avhengig av hvordan dere har gjort opp, eller skal gjøre opp etter henne så vil du finne informasjon om utlevering av skattemelding/skatteoppgjør i lenken under.

  https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/familie-og-helse/avdode/

  av Simen Longva, skattejurist, Skatteetaten
 • DEL

  Er det mulig å føre opp fradrag for hjemmekontor? Et rom i huset ble dedikert til dette ved etter pandemiens utbrudd.

  Mvh Jens Morten

  Hei

  I utgangspunktet inngår kostnader til hjemmekontor i minstefradraget, som du får automatisk hvert år.

  Du kan lese mer om hjemmekontor og skatt på vår nettside, se link: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/utstyr-betalt-av-arbeidsgiver/hjemmekontor-og-skatt/

  av Ali Talovic, skattejurist
 • DEL

  Tidlig i 2021 bestemte NAV at jeg måtte betale barnbidrag for 1 år tilbake i tid. Kan jeg trekke noe av dette fra på skatten?

  Morten Leikvoll

  Hei

  Betaler du underholdsbidrag etter barneloven, altså barnebidrag, får du ikke fradrag for bidraget.

  av Ina Katrine Holmeseth, skattejurist, Skatteetaten
 • DEL

  Kan du klage på skatteoppgjør for tidligere år ellers er det tidsfrister?

  Mari Aasgard

  Hei

  Har du endringer i din skattemelding for 2017,2018,2019 kan du sende inn en egenretting av opplysningene. For år 2016 og tidligere må du sende en klage. Utfyllende informasjon finner du her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skatteoppgjor/klage-pa-skatteoppgjoret/

  av Ina Katrine Holmeseth, skattejurist, Skatteetaten
 • DEL

  Hei

  Min mor gikk bort like før jul. Hvordan finner jeg skatteoppgjøret hennes?

  Kjetil

  kjetil vestbø

  Hei

  Når en person dør, blir adressen automatisk fjernet i Folkeregisteret. Det blir derfor ikke sendt ut skattemelding/skatteoppgjør.

  Her finner du utfyllende informasjon om hvordan du kan gå frem for å få tilsendt skattemelding/skatteoppgjør:

  https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/familie-og-helse/avdode/

  av Ina Katrine Holmeseth, skattejurist, Skatteetaten
 • DEL

  Hei! Når kommer skatten? Jeg var en av de første som fikk skattemeldingen, men har ikke mottat pengene :(

  Am

  Hei

  Eventuell skatt til gode blir utbetalt innen få uker etter at du har mottatt skatteoppgjøret.

  Etter at din skattemelding er levert, må Skatteetaten behandle den. Når skattemeldingen din er ferdig behandlet, lager vi et skatteoppgjør. Hvor lang tid dette tar, varierer.

  Vi varsler deg når skatteoppgjøret ditt er klart. Så slipper du å lete og lure. Vi kan dessverre ikke gi deg en konkret dato for når du får oppgjøret ditt, selv om du kontakter oss.

  av Ali Talovic, skattejurist
 • DEL

  Ved salg av leilighet i utlandet, og salget er med tap (ca. 250TNOK). kjøpt i 2012 solgt i 2020.

  Er det mulig å trekke av for tap eller er dette bare mulig å gjøre ved salg innen 5 år?

  S.N

  Hei

  Vi har ikke nok informasjon til å vurdere om salget var skattepliktig eller skattefritt. Tap ved salg av fast eiendom i utlandet er bare fradragsberettiget i Norge i de tilfeller en eventuell gevinst ved salg ville vært skattepliktig til Norge.

  Ønsker du å lese mer om dette, se link: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/salg/salg-av-bolig-eller-fritidseiendom-i-utlandet/skatteregler/

  av Ali Talovic, skattejurist
 • DEL

  Hei. jeg fikk selvangivelse for 2 uker siden og fremdeles ikke fått penger på konto hvor lang tid har skatteetaten på å utbetale penger

  Tomas

  Hei

  Når du har levert din skattemelding må Skatteetaten behandle den. Når skattemledingen er behandlet, laget vi et skatteoppgjør. Hvis du har penger tilgode, vil du motta disse innen 3 uker.

  Utfyllende informasjon finner du her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skatteoppgjor/se-skatteoppgjoret-ditt/

  av Ina Katrine Holmeseth, skattejurist, Skatteetaten
Publisert:
 1. Skattemeldingen
 2. Skatteetaten
 3. Lønn
 4. Pensjon
 5. Privatøkonomi