Retten stopper bygging av Utøya-minnested

Ringerike tingrett beordrer midlertidig stopp i byggingen av minnestedet for Utøya på Utøyakaia. – Naboene er lettet, sier advokaten deres.

Byggingen av minnestedet på Utøyakaia startet i august.
  • NTB-Anders R. Christensen
Publisert: Publisert:
Aktørene fra rettssaken i Ringerike tingrett var i forrige uke på befaring på byggeplassen på Utøyakaia.
Minnestedet på Utøyakaia skal bestå av 77 bronsesøyler – en for hver av de 77 personene som ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya under terrorangrepet 22. juli 2011.
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

– Staten og Arbeidernes Ungdomsfylking pålegges å stanse arbeidet med oppføring av minnestedet etter Utøya-tragedien med all infrastruktur og alle fasiliteter som gjelder minnestedet, skriver Ringerike tingrett i sin kjennelse.

Staten og AUF pålegges også å betale saksøkernes omkostninger på over 1 million kroner.

Arbeidene med å bygge det nasjonale minnestedet for 22. juli på Utøyakaia i Hole kommune startet 3. august.

Stopper ikke bygging av vei og kai

16 naboer og andre som bor i nærheten av Utøyakaia, gikk til søksmål mot staten og AUF for å få anleggsarbeidet stoppet midlertidig – at det skulle gis en såkalt midlertidig forføyning. Rettssaken gikk i Ringerike tingrett i forrige uke.

Minnestedet skal bestå av en trapp og 77 tre meter høye søyler i bronse – én for hver av de 77 personene som ble drept i Regjeringskvartalet og på Utøya. Lengden blir på 26 meter.

Naboene har også gått til søksmål for å stoppe hele minnestedet. Dette kommer opp for retten 30. november.

I kjennelsen gir retten ikke medhold i at arbeidet med atkomstveien og kaia skal stoppes.

Rapport: Naboer kan få helseskader

Flere av naboene som var med på søksmålet, bidro i redningsarbeidet under terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011.

En sakkyndigrapport, laget av Ressursklinikken på oppdrag fra naboene, konkluderer med at 17 av 18 undersøkte naboer til Utøyakaia står i fare for å bli påført helseskader som følge av minnestedet.

For fem av dem kan gravearbeidet og det nye minnesmerket ifølge rapporten utløse varig psykisk helseskade.

I kjennelsen legger retten til grunn at mange av saksøkerne ble utsatt for meget store belastninger 22. juli.

– Saksøkerne har uttrykkelig bedt om at det blir utredet hvilke konsekvenser en plassering av minnestedet i nabolaget vil ha for deres helse. Når det likevel ikke innhentes en helsekonsekvensutredning vedrørende etablering av minnested ved Utøyakaia, er det rettens oppfatning at dette svekker det faktiske grunnlaget for reguleringsplanen, skriver retten i sin kjennelse.

Naboene er lettet

– Dette er en kjempeklar seier. Når man leser premissene i kjennelsen, er det tydelig at retten er kritisk til forarbeidet som er gjort av Statsbygg og Hole kommune, sier naboenes advokat Ole Hauge Bendiksen til NTB.

Etter at kjennelsen kom, har han vært i kontakt med flere av naboene som var med på søksmålet.

– De har uttrykt en stor lettelse over at arbeidene nå stanses, sier Bendiksen.

– Denne avgjørelsen har en betydelig egenverdi, og den berører også grunntonen i saken. Det har også en viktig symbolverdi i kampen videre for å få stoppet dette minnestedet, sier han.

AUF og staten anker

AUF sier at de er skuffet over rettens avgjørelse, og at de fremdeles jobber ut fra at det nasjonale minnestedet skal stå ferdig ved tiårsmarkeringen 22. juli neste år.

– Vi kommer til å anke avgjørelsen om midlertidig forføyning til lagmannsretten, sier generalsekretær Sindre Lysø.

Også staten anker avgjørelsen.

– Vi anker tingrettens kjennelse fordi vi ønsker å holde fremdriften oppe og ferdigstille minnestedet til 10-årsmarkeringen neste år, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i en pressemelding.

– Meget uheldig symboleffekt

Ifølge Statsbygg vil en utsettelse føre til at minnestedet ikke blir klart til tiårsmarkeringen neste år. De beregner dessuten at en seks måneders utsettelse vil koste 52 millioner kroner, mens en utsettelse på et år vil koste 72 millioner kroner.

Retten skriver i sin kjennelse at dersom minnestedet først etableres, så vil det være vanskelig for retten å komme til noe annet resultat enn at det skal bli værende.

– En fjerning av et etablert minnested vil være en tvilsom forvaltning av ressurser, men først og fremst er bakgrunnen for minnestedet slik at en rettsavgjørelse som innebærer fjerning, vil gi en meget uheldig symboleffekt. Dette innebærer at forfølgingen av kravet blir vesentlig vanskeliggjort dersom begjæringen ikke tas til følge, skriver tingretten.

Publisert:
  1. Utøya

Mest lest akkurat nå

  1. Neste uke vil det være synlig mili­tære i store deler av Roga­land

  2. Edwin Andres Nilsson (29) jobber i et av landets mest etterspurte yrker. Nå tar arbeidsgivere nye grep for å få tak i folk

  3. Disse veiene stenges under Tour of Norway til helgen

  4. Det må være mulig å finne en løsning der det ikke er strøm­kundene som må ta også denne regningen

  5. Flere forfulgte forfattere får opphold i Stavanger: – Aldri vært viktigere enn det er nå

  6. Her kan du søke i Aftenbladets dødsannonser