«Rocknes» kunne fått varsel med andre kart

Hvis «Rocknes» hadde hatt en annen type elektroniske kart, kunnedet ha gått en alarm når skipet gikk inn i farvann som var forgrunt.