Domstolene holder ikke fristene

Norske domstoler lå i fjor langt etter Stortingets frister for saksbehandlingstid. Domstolene i Rogaland var bedre enn gjennomsnittet.