- Kjøletårn bare én mulige kilde

Spesialrådgiver Gaute Flatheim var den første som lanserte kjøletårn som mulig smittekilde i Stavanger i 2001. Nå advarer han mot ensidig fokus på kjøletårn.