Nesten injurie i Stortingets interpellasjonsdebatt