• Reuters

Norge bidro til vellykket rakettoppskyting