Staten sparer milliarder på barnetrygden

Barnetrygden er ikke justert i takt med prisutviklingen siden 1995. Heller ikke neste år vil regjeringen oppjustere støtten. Dermed vil staten ha spart 3,2 milliarder kroner i løpet av ti år.