UP-sjefen i Troms hadde 2,3 i promille etter uhell