Nektes pass fordi politiet frykter kjønnslemlesting