Vil la sivile drive etterforskning

For å få flere politifolk ut i gatene bør sivilt ansatte få drive etterforskning og ta avhør, mener fagforeningen som organiserer de sivilt ansatte i politiet.