Sosialhjelpmottakere sliter med kroniske smerter

Bortimot halvparten av dem som har gått på sosialhjelp i lang tid, har kroniske smerter. Nærmere 60 prosent av dem har psykiske plager.