Fylkeslegen urolig for storsykehuset i Oslo

Fylkeslegen i Oslo og Akershus er urolig for at bekymringsmeldinger fra de ansatte ikke når fram til ledelsen ved Oslo universitetssykehus. Samtidig får sykehusdirektør Siri Hatlen kraftig kritikk.