Billigere strøm i utkantstrøk fra neste år

Regjeringen vil fra 1. januar neste år øke tilskuddet til utjevningsordningen for nettleie fra 60 til 120 millioner kroner. I praksis betyr dette billigere strøm for folk i spredtbygde områder.