- Nødvendig å se på PSTs melderutiner

Justisdepartementet vil ikke kommentere innholdet i kritikken mot PST, men gjentar behovet for å gå gjennom retningslinjene for hva tjenesten skal informere om.