Styreledere må forklare seg for Stortinget

Fem styreledere i statlige og halvstatlige selskaper møter fredag i Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité for å redegjøre for lønnspolitikken overfor direktørene.