• Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen mener at Norges innsats i Afghanistan har hatt stor verdi.

Forsvarsministeren: - Norges innsats i Afghanistan har vært vellykket

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen mener at Norges innsats i Afghanistan har hatt stor verdi. Generalmajor Robert Mood stilte torsdag spørsmål om verdien av det norske militære nærværet i landet.