Skjerpet straff for drapet på Willy Brown

Borgarting lagmannsrett skjerper straffen for drapet på Willy Brown og dømmer en 22 år gammel mann til 16 års fengsel.