• Regjeringen ønsker å forby snusing og røyking på videregående skoler . Anders Minge

Snusing på skoler kan bli kriminelt

I forslaget til endringer i tobakksskadeloven vil regjeringen forby både snusing og røyking på videregående skoler over hele landet.