Eide: Algerie må gjøre alt for å verne gislenes liv

Algerie må først og fremst ta hensyn til gislenes liv, og alle tiltak som iverksettes, må være i tråd med det, understreker norske myndigheter overfor Algerie.