• Alle soldater i Hæren kan få forlenget førstegangstjenesten med et halvt år til 18 måneder. Til gjengjeld skal soldatene slippe repetisjonsøvelser og få bedre betalt. Adrian Lombardo, Forsvaret.

Hæren vil utvide verneplikten med et halvt år

Alle soldater i Hæren kan få forlenget førstegangstjenesten med et halvt år til 18 måneder. Til gjengjeld skal soldatene slippe repetisjonsøvelser og få bedre betalt.