• I bygg- og anleggsbransjen er det nå er 1.000 personer, eller 15 prosent flere arbeidsledige enn for ett år siden. Pål Cristensen

Arbeidsledigheten ned i juni

Etter fire måneder med økning i arbeidsledigheten har antallet personer uten arbeid gått ned i juni.