Snakket polsk - ble oppsagt

En renholdsarbeider snakket polsk i matpausen på Sykehuset Telemark. Da fikk hun sparken. Nå havner saken i retten.