• 80 prosent av mennene som har fått diagnosen føflekkkreft er fortsatt i live etter fem år, og 90 prosent av kvinnene er i live etter fem år. Scanpic

Nordmenn går for sent til lege med føflekkreft

Nordmenn er for trege til å oppsøke lege ved mistanke om føflekkreft, noe som bidrar til at nasjonen har høyest dødelighetsrate i hele Europa, ifølge Kreftforeningen.