• Generalsekretær Sylo Taraku i LIM (Likestilling, mangfold, integrering) støtter rapporten som viser at minoritetsmenn diskrimineres i boligmarkedet, i skole og utdanning, i arbeidslivet og i møte med ordensmakten. NTB scanpix

Minoritetsmenn diskrimineres oftere enn kvinner

Menn med innvandrerbakgrunn blir oftere diskriminert enn innvandrerkvinner, viser rapport fra Institutt for samfunnsforskning.