• Folkeveksten i Norge er den største siden 1920. Geir Sveen

Størst folkevekst siden 1920

Det bor nå 4,8 millioner mennesker i Norge. Folkeveksten slår til og med rekordåret 1946.